Raspored svetih misa

OGLASI 15.4. – 22.4.2018.

NEDJELJA 15.4.2018.

TREĆA VAZMENA NEDJELJA 

 

- U 8,30 sati sveta misa u Uskoplju za pok. Nika i ostale iz obitelji Ivaniš.

- U 10 sati sveta misa na Matici.

- U 18 sati susret s krizmanicima.

- U 19 sati sastanak s roditeljima Prvopričesnika.

.

PONEDJELJAK 16.4.2018.

REDNJA U KOMAJIMA

 

- U 17 sati je sveta misa u Komajima za pok. Luka Prtoljana i pok. Ružu Kolić.

- U 19 sveta misa na Matici za pok. Pera Peka Rešetara.

UTORAK 17.4.2018.

 

- U 19 sati na Matici sveta misa za pok. Mariju i Rajka Bjelanovića.

SRIJEDA 18.4.2018.

 

- U 19 sati na Matici sveta misa za pok. Pera Kalačića.

ČETVRTAK 19.4.2018

 

- U 19 sati na Matici sveta misa za pok. iz obitelji Pujo.

PETAK 20.4.2018.

 

- U 18 sati vjeronauk za 8. razred.

- U 19 sati na Matici sveta misa za pok. Filipa, Mateja i Pera Perića.

SUBOTA 21.4.2018.

 

 - Od 9 do 11 sati redoviti vjeronaučni program.

- U 19 sati na Matici sveta misa za pok. Jelu Car.

 

NEDJELJA 22.4.2018.

 

 

- U 8,30 sati sveta misa u Gabrilima za pok. Luka Bijelića, Mariju Terkeš i Nika Vlahutina.

- U 10 sati sveta misa na Matici.

- U 18 sati susret s krizmanicima.

- U 19 sati sastanak za roditelje Krizmanika.