Raspored svetih misa

 

O G L A S I

 

DUHOVI - PEDESETNICA

 19. svibnja 2024.

 

- U 8,30 u Uskoplju, blagoslov polja

i sveta misa za sve pokojne i žive iz obitelji Ivaniš;

za sve pok. iz obitelji Rajčević i Žarak;

te pokojnu Lucku, Nika i Martinu Gluhan.

- Z 9,45 / 10 sati je krštenje blizanaca iz obitelji

Jasmina i Danijele Mlinarić.

 

PONEDJELJAK

20. svibnja 2024.

 

  - U 15,30 vjeronauk za prvopričesnike.

- U 18 sati je rednja u Komajima za

pok. Andra Dropca, Mata i Nika Meštra Penda.

 

 UTORAK

21. svibnja 2024.

 

- U 19 sati je na Matici krunica i sveta misa

za pok. Anicu Zadro.

 

SRIJEDA

22. svibnja 2024.

 

U 19 sati je Klanjanje Presvetom

Oltarskom Sakramentu i sveta misa za

pok. Blaža Šimovića.

 

 

ČETVRTAK

 

23. svibnja 2024.

 

 

- U 17 sat vjeronauk za 8. razred.

 

- U 19 sati na Matici krunica i sveta misa

 

za pok. Lukšu Carevića.

 

  

PETAK - POMOĆNICA KRŠĆANA

24. svibnja 2024.

 

- U 8,30 u Gabrilima zavjetni dan za selo.

- U 18 sati je krunica, procesija i sveta misa u Močićima.

- U 21 sat je susret s krizmanicima.

 

 SUBOTA

25. svibnja 2024.

 

- U 10 sati vjeronauk za 1. razred SŠ.

 

- U 19 sati je krunica i sveta misa 

 

za pok. Nedu i Pera Braicu.

 

 

 DEVETA NEDJELJA

 

KRIZ GODINU

 

26. svibnja 2024.

 

 

 - U 8,30 u Gabrilima sveta misa za

pok. Nika Klečka, Markova;

Lucu Kordić; Katu Račić;

Maru, Pera i Nika Klečka.

- U 9,45 / 10 sati je Matici krunica i

sveta misa za puk.

 

 

 

DOĐI DUŠE PRESVETI,

SA NEBA NAS POSJETI

ZRAKOM SVOJE MILOSTI