Raspored svetih misa

O G L A S I

26.9.2021. – 03.10.2021.

NEDJELJA 26.9.2021.

 

- U 8,30 je sveta misa u Gabrilima za pok. Miha, Lucu i Andra Klečka;

iz obitelji Iva Voinića; Pera (Braca) Radelj; Mirjanu Veselčić.

- U 10 sati je sveta misa na Matici nakon dvomjesečnog uređenja.

Čut ćemo izvještaj o konzervatorskim radovima, o financijama, darovanjima.

Nakon toga slijedi domjenak na i oko glorijeta.


 

PONEDJELJAK 27.9.2021.

 

 - U 18 sati je Sveta Misa na Matici na nakanu Šime Šimović.

 

UTORAK 28.9.2021.

 

- U 18 sati je Sveta Misa na Matici na nakanu.

 

SRIJEDA 29.9.2021.

 

SPOMENDAN SVETIH MIHOVILA, GABRIELA I RAFAELA

 

- U 7 sati je Sveta Misa na Matici.

 

- U 8,30 Sveta Misa u Uskoplju za kršnjake.

 

 

ČETVRTAK 30.9.2021.

 

SPOMENDAN SVETI JERONIM

 

- U 18 sati je Sveta Misa na Matici na nakanu.

 

PETAK 1.10.2021.

 

SPOMENDAN SVETE MALE TEREZIJE I LISTOPADSKA POBOŽNOST

 

- U 18 sati je krunica i Sveta Misa za pokojnog Antu Skurića Curina.

 

SUBOTA 2.10.2021.

 

ANĐELI ČUVARI

 

- U 8 sati je krunica i Sveta Misa na Matici.

 

   

NEDJELJA 3.10.2021.

 

GOSPA OD RUŽARIJA

 

  - U 8,30 je sveta misa u Uskoplju za sve kršnjake.

 

- U 10 sati je sveta misa na Matici.

  

  

DOBRO DOŠLI NA SVETU MISU

 

UZ POŠTIVANJE

 

EPIDEMIOLOŠKIH MJERA!