Raspored svetih misa

O G L A S I  14.1. - 21.1.2018.


Nedjelja 14.1.2017.

-  U 8,30 sati sveta misa u Močićima  za pok. Marka Ćuma, te Maru i Mata i ostale iz obitelji Brautović.

- U 9,30 / 10 sati na Matici krunica i sveta misa za puk.

 

Ponedjeljak 15.1.2017.

- U 16 sati sveta misa u Komajima za: pok. Đanija Kukuljicu; pok. Ivunu i Mariju Drobac; pok. Katu Drobac, pok. Rada.

- U 17 sati sveta misa na Matici za pok. Anku, Jaka i Luka Obradovića.

 

Utorak 16.1.2018.

- U 17 sati na Matici sveta misa zahvala, Mihaela Marinović.

 

Srijeda 17.1.2018. spomendan SV. ANTUNA PUSTINJAKA - OPATA

- U 10 sati sveta misa u Malom Stonu.

 

Četvrtak 18.1.2018.

- U 17 sati na Matici sveta misa za pok. Anu i Miha Simovića.

 

Petak 19.1.2018.

- U 17 sati na Matici sveta misa za pok. Pava i Antuna Miljanovića.

- U 18 sati vjeronauk za 8. razred.

- U 21 sat susret s učenicima 2. razreda Srednje škole.


Subota 20.1.2018.

- U 9, 10,30 i 11 su redoviti sadržaji.

– U 12 sati sveta misa i vjenčanje Iva Penda i Nikoline Šantić.

 

U nedjelju 21.1.2018.

– U 8,30 sati sveta misa u Uskoplju za pok. Pera Uhodića.

- U 9,30 / 10 sati na Matici krunica i sveta misa za puk.

 

Daje se na znanje da namjeravaju sklopiti brak Ivo Pendo, Mata i Jele rođ. Zelenika iz naše Župe i Nikolina Šantić, Ilije i Ljube rođ. Perković iz Viteza.