Raspored svetih misa

O G L A S I

5.7.2020. – 12.7.2020.

NEDJELJA  5.7.2020.

XIV. Nedjelja kroz godinu

 

- U 8.30 sveta misa na Zvekovici.

 

- U 10 sati je sv. misa na Matici ispred crkve.

- U 19 sati roditeljski sastanak s roditeljima prvopričesnika.

 

PONEDJELJAK  6.7.2020.

- U 9,30 je vjeronauk za prvopričesnike do 11 sati s odmorom od 15 minuta.

- U 20 sati je sveta misa za pok.Vlaha Stanovića, pok. Pera.

 

 

UTORAK  7.7.2020.

- U 9,30 je vjeronauk za prvopričesnike do 11 sati s odmorom od 15 minuta.

- U 20 sati sveta misa na Matici za pok. Maru Bošković.

 

SRIJEDA  8.7.2020.

- U 9,30 je vjeronauk za prvopričesnike do 11 sati s odmorom od 15 minuta.

- U 20 sati je sveta misa na Matici na nakanu.

 

ČETVRTAK  9.7.2020.

 

SPOMEN DAN BLAŽENE MARIJE PROPETOGA

 

- U 10 sati je sveta misa u bLATU - predslavi don Josip Barišić.

 

- U 19 sati sveta misa u Blatu predslavi biskup mons. Petar Palić.

 

- U 19 do 20,30 je vjeronauk i pjevanje za Prvu Pričest. Odmor je 15 minuta.

 

PETAK  10.7.2020.

- U 7 sati je sveta misa na nakanu.

- U 20 do 21 sat je ispovijed za prvopričesnike, roditelje i krsne kumove.

 

SUBOTA  11.7.2020.

- U 9,30 do 11 sati su probe za prvopričesnike.

- U 19 sati je ispovijed.

- U 20 sveta misa na Matici na nakanu.

 

NEDJELJA  12.7.2020.

- U 9 sati je PRVA PRIČESTI na Matici.

 

DOBRO DOŠLI NA SVETU MISU!