SVETKOVINA DUHOVA

U nedjelju slavimo svetkovinu Duhova. Pedeseti dan nakon Isusova uskrsnuća, Duh Sveti je sišao nad Apostole okupljene zajedno s Blaženom Djevicom Marijom u Dvorani posljednje večere. Dan je ovo kad slavimo Gospodina i Životvorca, treću božansku osobu, Duha Svetog. Pripremajući se na ovu svetkovinu bilo bi dobro sebi posvijestit činjenicu da blagdan Duhova nije nešto što se nekad u povijesti dogodilo, te mi danas želimo obilježiti taj događaj. Blagdan Duhova se nastavlja u svim situacijama u kojima živi Crkva. Sav kršćanski život odvija se pod znakom Duha Svetoga. Svi mi živimo od Duha kojeg smo primili u sakramentima Krštenja i Potvrde. Duh Sveti je taj koji nas iz dana u dan učvršćuje na našem hodu u vjeri, taj koji je stalno prisutan i djelatan u našem životu, u našem poslanju biti kršćanin. Budimo uistinu otvoreni Duhu Svetom, molimo ga da nas nadahnjuje i prati, da nam mekšajući ćudi kamene, grijući grudi ledene, napuni dušu svu.
- Iz LP listića ž. Sv. Petra-